Info opplæring

traf

  

Vi følger læreplanen utgitt av vegdirektoratet som er delt opp i 4 trinn.

 

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs

Førstehjelp
Mørkedemonstrasjon

Trinn 2
Tekniske ferdigheter

Lære å kjøre bilen, rent teknisk
Utføre sikkerhetskontroll
Trinn 2 avsluttes med obligatorisk trinnvurderingstime.

Trinn 3
Trafikal Del

Her handler det om å bli kjent med lover og regler i trafikken.
Kunne beherske bilen i variert trafikkmiljø. Målet er å bli selvstendig før man går videre til sikkerhetskurs på bane.
Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime.

 

 

Trinn 4
Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs på vei består av fire obligatoriske deler.

1. Risiko ved bilkjøring
2. Landeveiskjøring
3. Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
4. Refleksjon og oppsummering

 

 

Hva er prisene?

Vi har markedets beste priser
Se Priser