Priser

Tjenester

Trafikalt grunnkurs m / Trafikant i mørket

Trafikalt grunnkurs u/ Trafikant i mørket

Trafikant i mørket

Kjøretime manuell

Kjøretime atomat

Kjøretime etter kl. 16.00

Kjøretime helg

Trinnvurderingstime 

Førstehjelpskurs

Sikkerhetskurs bane

Baneleie NAF

Sikkerhetskurs vei

Førerprøve OSLO

PRISer


kr 3500,-

kr 1700,-

kr 2100,-

kr 800,-

kr 800,-

kr 900,-

kr 900,-

kr 800,-

kr 1000,- 

kr 5500,-

kr 1400,-

kr 8900,-

kr 3000,-

 

Obligatorisk pakke

KR 16000,- (spar 500)

2 Trinnvurderingstimer

Sikkherhetskurs bane

Sikkerhetskurs vei


FØRErKORTPAKKEN

KR 23500,-(spar 400)

6 Kjøretimer

2 Trinnvurderingstimer

Sikkerhetskurs bane

Sikkerhetskurs vei

Leie av bil til førerprøven

kjøretimer

KR 7800,-(spar 200)

10 Kjøretimer

 

Superpakke

KR 34500,- (spar  500)

20 Kjøretimer

Trinn 2 - Trinnvurdering 

Trinn 3 - Trinnvurdering 

Sikkerhetskurs på bane 

Sikkerhetskurs på vei 

Leie av bil til førerprøven 

 

offentlige

gebyrer

Baneleie NAF

Teoretisk prøve

Praktisk prøve

Førerkort

Foto

PRISer


kr 1400,-

kr 680,-

kr 1180,-

kr 320,-

kr 80,-

 

Fast vervekampnje

Verv en venn

Verv 1 venn = 1 gratis kjøretime

Verv 2 venner = 2 gratis kjøretimer

Betingelser

Pakken må fohåndsbetales

Gyldighet på 12 måneder

Ordinærpris på timer som overskrider pakken

Pakker refunderes ikke

Pakker kan ikke overdras av andre

Gebyrer til NAF og Statens Vegvesen er ikke inkludert