Priser

Tjenester

Trafikalt grunnkurs m / mørkedemonstrasjon

Mørkedemostrasjon

Kjøretime

Kjøretime etter kl. 16.00

Trinnvurderingstime 

Førstehjelpskurs

Sikkerhetskurs bane

Baneleie NAF

Sikkerhetskurs vei

Førerprøve OSLO

PRISer


kr 2400,-

kr 1520,-

kr 650,-

kr 750,-

kr 650,-

kr 700,- 

kr 4250,-

kr 1240,-

kr 6200,-

kr 2500,-

 

Obligatorisk pakke

KR 13100,-

2 veiledningstimer

Sikkherhetskurs bane

Sikkerhetskurs vei

Leie av bil til førerprøven

FØRErKORTPAKKEN

KR 15500,-

5 Kjøretimer

2 Veiledningstimer

Sikkerhetskurs bane

Sikkerhetskurs vei

Leie av bil til førerprøven

kjøretimer

KR 5900,-

10 Kjøretimer

 

Superpakke

KR 24500,-

20 Kjøretimer

Trinn 2 - Trinnvurdering 

Trinn 3 - Trinnvurdering 

Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring)

Sikkerhetskurs på vei 

Leie av bil til førerprøven 

 

offentlige

gebyrer

Baneleie NAF

Teoretisk prøve

Praktisk prøve

Førerkort

Foto

PRISer


kr 1240,-

kr 640,-

kr 1100,-

kr 300,-

kr 80,-

 

Fast vervekampnje

Verv en venn

Verv 1 venn = 1 gratis kjøretime

Verv 2 venner = 2 gratis kjøretimer

Betingelser

Pakken må fohåndsbetales

Gyldighet på 12 måneder

Ordinærpris på timer som overskrider pakken

Pakker refunderes ikke

Pakker kan ikke overdras av andre

Gebyrer til NAF og Statens Vegvesen er ikke inkludert