Elev info

Før du kan starte med øvelseskjøring privat eller med en trafikkskole, er du pålagt å gjennomføre et trafikalt grunnkurs, det kan tas fra og med fylte 15 år.

Personer over 25 år trenger kun førstehjelpskurs og mørkedemonstrasjonskurs.

Teoriprøven kan tidligst tas når eleven er 17 år og 6 måneder. For å avlegge teoriprøven må du ha en godkjent søknad for førerkort. Søknaden kan sendes inn elektronisk via Statens Vegvesen sin hjemmeside.

Øvelseskjøring personbil klasse B er tillatt fra fylte 16 år forutsatt gjennomført trafikalt grunnkurs.

Avbestilling av time

Kjøretimer må avbestilles senest 2 virkedager før kl. 12:00

All obligatorisk opplæring må avbestilles senest 4 virkedager i forveien før kl.12:00. Sene avbestillinger og timer man ikke møter opp til vil man bli belastet for i sin helhet. Ved sykdom må legeattest fremlegges.

Skolebilen
Enter trafikkskole bruker i dag en BMW 420 X-drive.

Nyttige lenker

Teoritentamen

Vegvesen

Hva er prisene?

Vi har markedets beste priser
Se priser